Hoppa till innehåll

I Stadsparken görs trädvårdsarbete under påskveckan

Under nästa vecka, alltså påskveckan (vecka 14), vårdas Stadsparkens trädbestånd. Enligt konditionsbedömningen har flera av de gamla träden i parken rötskador av olika grad.

– Konditionsbedömningen har gjorts med hjälp av ett testinstrument som upptäcker rötskador samt ögonmässigt. Uppskattningen om trädens kondition preciseras under arbetets lopp, då man får en möjlighet att granska träden närmare, säger ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen.

Träden i Stadsparken är värdefulla för landskapet och stadsbilden och trädvårdsarbetets mål är att bevara de värdefulla träden så länge som möjligt.

– Samtidigt bör vi se till att det är säkert att röra sig i parken, påminner Tarkiainen.
Man kommer att reducera parkträdens kronor och göra kronstöd för de träd som har sköra stamgrenar, som riskerar att brista.

– Vi strävar alltid efter att göra kronglesning så att trädets naturliga form bevaras. Om de övriga åtgärderna inte hjälper kommer ett träd som är i dåligt skick att avlägsnas, säger Inkeri Tarkiainen.

Enligt den preliminära konditionsuppskattningen ska sju träd avlägsnas. Det växer sammanlagt 144 träd i Stadsparken. Parkens trädbestånd är mångsidigt: lind, lönn, ask, björk, hästkastanj, klibbal, ek och ädelgran.

Ett utomstående arboristföretag utgör trädvårdsarbetet i parken. Människor som rör sig i parken uppmanas till uppmärksamhet. Gång vägleds bort från farliga ställen.