Hoppa till innehåll

I Vårberga förbättras trafiksäkerheten med hjälp av medborgarbudget

I Vårberga installeras blåvita blinkande ljus för skyddsvägar med hjälp av medborgarbudget. Ljusen var invånarnas favorit i en omröstning som ordnades i appen Team Borgå.

I Vårberga installeras blåvita blinkande ljus för skyddsvägar med hjälp av medborgarbudget. Ljusen var invånarnas favorit i en omröstning som ordnades i appen Team Borgå.

I en trygghetsvandring som ordnades hösten 2019 önskade invånarna i Vårberga att trafiksäkerheten skulle förbättras i deras bostadsområde. I den mobila gemenskapen Team Borgå presenterade Borgå stad tre alternativa åtgärder, bland vilka invånarna fick rösta fram sin favorit.

Alternativen var blinkande Välkky-ljus i korsningen av Vårbergavägen och Sampovägen, fartgupp eller flyttbara hastighetsdisplayer nära Kantelehuset på Sampovägen. Det förslag som fick mest röster genomförs med hjälp av en medborgarbudget för utvecklingsarbete i förorterna.

 – Genom medborgarbudgetering får invånarna möjlighet att fundera över och även besluta om vad de ekonomiska resurserna ska användas till. Det ger invånarna en möjlighet att diskutera och prioritera olika föremål för allmänna medel, berättar välfärdskoordinator Sara Tallsten.

För förbättringen av säkerheten i Vårberga har reserverats en medborgarbudget på 10 000 euro.

Välkky-ljusen invånarnas favorit

I Team Borgå-enkäten gav invånarna de blinkande Välkky-ljusen flest röster. När det gäller de olika alternativen är kostnadsuppskattningen för Välkky-ljusen och fartguppar 5 000 euro per åtgärd samt 6 000 euro för de flyttbara hastighetsdisplayerna. Välkky-ljusen fick totalt 55 röster, fartgupparna 32 röster och de flyttbara hastighetsdisplayerna 15 röster.

 – Med hjälp av blinkljusen kan synligheten och säkerheten vid skyddsvägen över Vårbergavägen förbättras, säger trafikingenjör Antti Rahiala. Kostnaderna för anskaffningen av Välkky-ljusen täcks av medborgarbudgeten.

Enligt Rahiala kommer kommuntekniken att stå för kostnaderna för batteribyten, som behöver göras cirka vartannat år. Välkky-ljusen har beställts och installeras så fort de levererats.

 – Dessutom utreds möjligheten att bygga fartguppen som fick näst mest röster. Invånarna önskade få fartgupp vid skyddsvägen med refug som finns vid Kantelehuset på Sampovägen.

Farthindren kräver att en gatuplan utarbetas. Den processen har nu inletts.

Mer information:
Trafikingenjör Antti Rahiala
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi

Välfärdskoordinator Sara Tallsten
tfn 040 489 5742
sara.tallsten@porvoo.fi