Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas – stadsborna kom med 174 idéer för deltagande budgetering

I idéskedet för den andra deltagande budgeteringen i Borgå kom 174 idéer in under januari-februari. Följande skedet är att utvärdera idéerna systematiskt och bereda dem för omröstning. Omröstningen sker 13–28 mars.

Också i år många idéer anknyter till fritid och stadsmiljö

Idéskedet inleddes den 16 januari och slutade den 6 februari. I den deltagande budgeteringen i Borgå förverkligar staden stadsbornas idéer för 50 000 euro.

– Återigen kom det många idéer, även om de är klart färre än förra året. Borgåborna och andra som är intresserade av Borgåfrågor är fortfarande villiga att utveckla Borgå som stad och dess omgivning samt stadens tjänster. Två tredjedelar av idéerna gäller motion, friluftsliv, fritid och utveckling av allmänna områden, säger Maija Eklöf, delaktighetskoordinator.

Till följande går stadens experter igenom idéerna och bereder de idéer som går till omröstning. De idéer som inte uppfyller kriterierna gallras ut före omröstningen.

Skeden för deltagande budgetering:

  • Föreslå en idé 16.1.-6.2.2024
  • Utvärderingsskede 7.2.-12.3.2024
  • Rösta på idéer 13.-28.3.2024
  • Förverkligande 29.3.-31.12.2024