Hoppa till innehåll

Inledande byggarbeten av strandområdet på Västra åstranden

Stadsinfrastrukturen i Borgå har påbörjat inledande byggarbeten på Västra åstranden. Arbetena omfattar enligt detaljplanen gästhamnens område och strandområdet i det blivande Träkvarteret.

Kartta Länsirannan esirakennustöistä.

Arbetena har börjat i februari och varar till slutet av året. Byggplatsarrangemangen påverkar en del av båtplatserna i området. Innehavarna av dessa båtplatser informeras ännu separat om ändringarna.
Stadsinfrastrukturen bereder med dessa arbeten det blivande byggandet i området. Arbetet omfattar fällning av träd, formande av terrasser för byggarbeten, stärkning av grunden och byggande av strandstrukturen.