Hoppa till innehåll

Jämlikhet står i centrum under Borgå Pride-veckan

Borgå Pride-veckan firas 14–20 augusti. Under veckan ordnas mångsidigt och mångtaligt program för alla. Programmet består bland annat av en paneldiskussion, rullskridskodisco, öppna eftermiddagar i ungdomslokalerna, picknick samt gemensamma diskussioner för alla. Veckan får sin höjdpunkt i Prideparaden och parkfesten lördagen den 19 augusti kl. 11.30–16.

Borgå stads ungdomstjänster anordnar program som i synnerhet är menat för unga: De ungas Borgå Pride. Borgå Seta koordinerar det övriga programmet. Arcus verksamheten är också starkt med. Den är menad för unga som hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter och som funderar på regnbågsteman.

– Borgå Pride-veckan är en hyllning av jämlikhet. Vi firar de värden som är närvarande varje dag när vi jobbar med unga, säger ungdomsarbetare Karin Rejman.

Bildningsdirektör Sari Gustafsson representerar Borgå stad i diskussionspanelen under Borgå Pride-veckan. Diskussionen ordnas i Linnankosken lukios auditorium ti 15.8 kl. 17. Vid parkfesten 19.8 framförs stadens hälsning av strategikoordinator Minna Särelä.

– En av åtgärderna som antecknats i stadens strategi för att öka jämställdheten är att minska på ojämlikheten mellan invånare. Dessutom innehåller 28 av stadens 36 program åtgärder eller anvisningar för att främja Borgåbornas jämställdhet. Inget annat av stadsstrategins enskilda mål är lika brett representerat i stadens program och planer, säger strategikoordinator Minna Särelä.

– Borgå är en stad som tar jämställdhet på allvar och tar den mångsidigt i beaktande. Det betyder dock inte att vi skulle ha nått våra mål. Vi har ännu inte löst alla utmaningar gällande ojämlikhet och psykologisk osäkerhet som personer som till köns- och sexuella minoriteter möter. Det finns fortfarande jobb att göra. Tryggare rum kräver respekt, kunskap och förståelse av oss alla, fortsätter Särelä.