Hoppa till innehåll

Jouren vid Borgå sjukhus får inte läggas ner

Trauma- och samjouren vid Borgå sjukhus kunde läggas ner för att anpassa ekonomin inom HUS. Det här framkommer i HUS budgetförslag för år 2023.

– Förslaget är orimligt ur Borgåbornas, östnylänningarnas och områdets livskrafts synvinkel. En stad med över 50 000 invånare behöver fungerande jourtjänster, betonar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– I en tvåspråkig stad är det också viktigt att säkerställa tjänsternas tvåspråkighet. Det här är alldeles särskilt viktigt när det gäller service som jourtjänster.