Hoppa till innehåll

Kesko beslöt om investeringar på Borgå västra åstrand – tomtaffären till behandling i stadsstyrelsen

Kesko Abp har beslutat gå vidare i genomförandet av projektet för K-kvarteret på västra åstranden i Borgå.

Området vid Konstfabriken planeras som helhet för Citymarket, ett hotell och bostäder. Investeringen är av storleksordningen cirka 60 miljoner euro och är ägnad att bygga ut ett centralt och obebyggt område på västra åstranden.

Borgå stad äger en del av tomten och den 3 maj behandlar stadsstyrelsen försäljning av tomten i sin ägo till Kesko.

K-Kvarteret planeras för bygget av Citymarket av storleken ca 7 000 våningskvadratmeter, ett hotell på 3 000 m2-vy och 3 000 m2-vy bostäder. En parkeringshall med cirka 200 bilplatser byggs att användas av lokalerna.

– Förra veckan beslöt Kesko att gå vidare i projektet. Efter att tomtaffärerna har slutförts strävar vi efter att ännu i år få byggnadslov för projektet. Det beräknas att byggarbetena tar drygt två år, berättar Mika Sivula, regiondirektör för Södra Finland på Kesko.

– Arkitekturen av komplexet anpassas till områdets värdefulla miljö genom att sammanpassa vardagliga tjänster och skapa rum för sammankomster. Man strävar efter att få hela två miljoner besökare årligen till komplexet.

Investeringen beräknas skapa cirka 500 årsverken i byggskedet och ge cirka tre miljoner euro skatteintäkter under byggtiden. Komplexet bedöms sysselsätta cirka 150 personer årligen när det är färdigt och bringa området cirka tre miljoner skatteintäkter i året.

– K-kvarteret på västra åstranden i Borgå är ett av Keskos mest betydande projekt under de närmaste åren. Vi är glada över att det länge planerade och inväntade projektet nu är på väg att rycka vidare, fortsätter Sivula.

En avsevärd investering för Borgå och en viktig kontinuitet på utvecklingen av västra åstranden

– Keskos projekt är en betydande investering för Borgå som hämtar arbetsplatser, invånare, turister och tjänster till västra åstranden. Hotellet stödjer konferens- och evenemangsfunktioner på Konstfabriken, och Citymarket betjänar boende i närheten och även de som bor längre bort, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Konstfabriken öppnades som ett förnyat kultur- och kongresscenter för tio år sedan, och har etablerat sin position som träffpunkt på västra åstranden. Efter att Konstfabriken öppnades har det byggts många hem för Borgåborna, och nya detaljplaner medger att tillväxten fortsätter.

Strandparken längs Borgå å har satts i stånd upp till Konstfabriken varifrån den utvidgas vidare söderut längs ån. Vid årsskiftet blev också daghemmet Metsätähti i trä på västra åstranden klart.

– I huvudsak har det byggts bostäder på åstranden de senaste åren. Nu får området fler tjänster och området med Konstfabriken kompletteras till en helhet. Efter Keskos investering kan man konstatera att västra åstranden har utvecklats och integrerats i Borgå centrum. Inom tio år har vi fått en ny livskraftig stadsdel med tjänster och invånare, fortsätter von Schoultz.

– Keskos projekt framskrider enligt den gällande detaljplanen. Vi har samförstånd med Kesko om villkoren i säljbeslutet. Säljbeslutet ska gälla i åtta månader och bygget ska ske inom fem år, berättar tomtchef Pekka Söyrilä.

Fastighetsaffären omfattar tomt 5 i Konstabrikens strandkvarter 449, och staden äger en del av tomten. Kesko har köpt resten av tomten av Hartela Etelä-Suomi Oy och är även beredd att köpa tomtdelen som ägs av Borgå stad.

Förslaget för stadsstyrelsen är att stadens del säljs till Kesko för ett pris av 2,5 miljoner euro. Säljbeslutet gäller i åtta månader efter att ha fått laga kraft. Villkoren i köpet förbinder köparen bland annat att inom fem år bygga de nya byggnaderna, som följer detaljplanen och är godkända genom ritningarna i byggnadslovet. Enligt konstprogrammet för västra åstranden ger investeringen konstfonden 300 000 euro.

På bilden Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Kesko Oyjs regiondirektör för Södra Finland Mika Sivula och Borgå stads tomtchef Pekka Söyrilä.