Hoppa till innehåll

Kesko planerar ett projekt värt cirka 60 miljoner euro på Västra åstranden i Borgå: ett K-kvarter ska få en K-Citymarket, ett hotell, värdebostäder och välmåendetjänster  

Ett nytt slags K-kvarter håller på att komma till stånd på Västra åstranden i Borgå, på området mellan Konstfabriken och Kokonvägen.

Ett nytt slags K-kvarter håller på att komma till stånd på Västra åstranden i Borgå, på området mellan Konstfabriken och Kokonvägen.

I kvarteret kommer det att finnas en K-Citymarket, ett hotell, värdebostäder och olika välmåendetjänster.  

Kesko strävar efter att redan före utgången av året söka ett bygglov för ett projekt vars värde är cirka 60 miljoner euro. Områdets detaljplan vann laga kraft i början av förra året.   

– Detta är en utmärkt nyhet för Borgå. Storinvesteringen förväntas ge området 150 nya arbetsplatser samt mer inkomster, turister och evenemang. Projektet ökar märkbart dragningskraften på hela Konstfabrikens område, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.  

Kesko har utvärderat projektets regionekonomiska konsekvenser tillsammans med Muutostoimisto Flow. K-kvarteret, Konstfabriken och områdets övriga kultur- och fritidstjänster förväntas locka totalt nästan 2 miljoner kunder och turister årligen. Totalytan som kommer att byggas är cirka 15 000 m² och byggandet kräver en arbetsinsats på cirka 500 årsverken. Besökarna lämnar årligen cirka 9 miljoner euro efter sig på området. Stadens skatteinkomster uppskattas växa med cirka en miljon euro.   

Med båt till K-Citymarket 

K-Citymarket är en ny slags butik som planeras så, att den kan svara mot behov som invånarna i Borgåregionen har. Enligt planen är butikens yta 7 000 m². Parkeringsplatserna byggs under butiken och detta påverkar märkbart hur omgivningen av K-Citymarket kommer att se ut. I helheten ingår också ett hotell på 3 000 m² samt bostäder och olika tjänster.   

– Affärsidén i den blivande K-Citymarket baserar sig på en affärsidé som köpmannen har skapat för sin butik. Varje K-köpman skapar en affärsidé för sin egen butik som ger boendena på influensområdet oförglömliga upplevelser. K-Citymarket i Träskända som år 2019 valdes till världens bästa butik är ett utmärkt exempel på en affärsidé för en butik, beskriver regiondirektör Timo Heikkilä i Kesko.    

– Bostäderna i K-kvarteret kommer att ligga på Borgås främsta plats och de kan beskrivas vara värdebostäder. Bostäderna kommer att ha världens största kylskåp direkt i nedre våningen. Affärsidén för hotellet som byggs i K-kvarteret skapas av aktören som tar över hotellverksamheten. Affärsidén baserar sig på helheten som K-kvarteret skapar, fortsätter Timo Heikkilä.   

Den högklassiga byggnaden passar stadsbildsmässigt i ålandskapet och Borgås miljö. Helheten som delvis består av träelement följer den arkitektoniska linjen på Konstfabrikens område och principer för hållbar utveckling.   

Västra åstranden blir färdigbyggd   

– Fasaden på Konstfabrikens område mot ån blir nu färdigbyggd när också planerna för det stora och trivsamma fritidsområdet mellan ån och Kokonvägen börjar bli verklighet. Alldeles i stadskärnan kommer det att uppstå ett enastående butiks-, evenemangs-, fritids- och motionscenter för invånarna och turister, konstaterar stadsplaneringschef Dan Mollgren.  

Borgå har vuxit stadigt. De nya kommersiella tjänsterna som placerar sig på Västra åstranden och i centrum stöder stadens balanserade utveckling. Den växande dagligvaruhandeln, nya centrumbostäder, hotellprojektet och även träbyggande genomför för sin del Borgås stadsstrategi.  

– Detta projekt skapa mer stadsliv i Borgå centrum och stärker dragningskraften i Konstfabrikens omgivning.

Fakta    

• Hur trafikmängderna kommer att öka har utretts i samband med planarbetet. Trafiken kommer att öka men trafikmängderna blir inte så stora som i empirecentrumet. Biltrafiken är sedvanlig centrumtrafik och märkbar trängsel är inte att förvänta med undantag av exceptionella lägen såsom helgdagsaftnar.  

• Utvecklingen av Konstfabrikens område kom i gång år 2007 med ett anbudsförfarande. Den första detaljplanen som satte fart på områdets nuvarande utveckling blev färdig år 2009 och detaljplanändringen i kvarteren mot stranden år 2017. Projektet som nu håller på att komma i gång följer denna detaljplan för strandkvarteren vid Konstfabriken och som ska iakttas i planeringsarbetet utan kompromisser.