Hoppa till innehåll

Kokonvägens nya gatusträckning öppnas och tas i bruk den 17 juli

Den nya evenemangspark som Borgå stad har anlagt har färdigställts. I anslutning till parken, som ligger på Västra åstranden, har Kokonvägen dessutom fått en ny sträckning.

Porvoon kaupungin tunnus.

Det första tillställningen i parken äger rum inkommande veckoslut. Gatans nya sträckning öppnas därefter för trafik, med andra ord den 17 juli.
̶ Den nya sträckningen betjänar väl trafiken till de fastigheter som ska uppföras vid gatan samt trafiken till evenemangsparken och skidcentrumet och mot Kokonudden, konstaterar produktionschef Matias Pietilä.
Den nya gatusträckningen ersätter delvis den gamla Kokonvägen och uppgår i Konstfabriksgatan. Den nya sträckningen ligger på något större avstånd från åstranden jämfört med den gamla som löpte längs med stranden.
Den gamla sträckningen kommer att vara tillgänglig för trafik tills vidare, men trafikarrangemangen ändras. Gatans gamla sträckning förses med parkeringsförbud och en hastighetsbegränsning på 20 km/h. Det kommer att råda väjningsplikt i gatans tillfälliga korsning.
Den gamla sträckningen ändras under de närmaste åren till en gata reserverad för fotgängare och cyklister.