Hoppa till innehåll

Kommuninvånarnas trygghetskänsla är fortfarande bra i östra Nyland

Största delen av invånarna i östra Nyland känner sig trygga. Enligt svaren på den regionala trygghetsenkäten som genomförs vartannat år känner sig 86 procent av kommuninvånarna trygga eller ganska trygga. Siffran är i stort sett densamma som för två år sedan.

Största delen av invånarna i östra Nyland känner sig trygga. Enligt svaren på den regionala trygghetsenkäten som genomförs vartannat år känner sig 86 procent av kommuninvånarna trygga eller ganska trygga. Siffran är i stort sett densamma som för två år sedan.

Den gemensamma trygghetsenkäten för kommunerna i östra Nyland genomfördes 14.9–4.10.2020 och deltagande kommuner var Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo och SILMU-byarna. Enkäten kunde besvaras elektroniskt eller på en pappersblankett på ett ställe som varje kommun anvisade. För två år sedan kom det 721 svar, och i år så många som 1844 svar. Av svararna var 65 procent kvinnor och 25–64-åriga var de som svarade flitigast. Antalet svarare som var under 15 år var 25 procent, största delen av dessa var från Sibbo. Enkätens innehåll förnyades i år. 

– Den allmänna trygghetskänslan har förblivit nästan oförändrad jämfört med år 2018, berättar Maria Andersson, ordförande för trygghetsarbetsgrupper för östra Nyland och Borgå.

86 procent av svararna kände sig trygga eller ganska trygga, år 2018 var motsvarande siffra 88 procent. Enkäten innehöll i år en separat fråga om hur coronan har påverkat trygghetskänslan. 21 procent av svararna tyckte att den har påverkat ganska mycket och 3 procent tyckte att den har påverkat särskilt mycket. Coronan hade påverkat mest hos 45–74-åriga svarare. 

I toppen bland frågor som bekymrade östnylänningar var kriminell verksamhet såsom användning av droger eller droghandel, förstöring av platser och klottring samt en allmän ökning av kriminalitet. Olika sociala problem såsom marginalisering av människor, ökad arbetslöshet och trafikbeteende ger också orsak till bekymmer. Att bli smittad av coronan bekymrade i någon mån. 

De mest efterlängtade åtgärderna mot ovannämnda olägenheter var bl.a. ökad synlighet av polispatruller och mer missbrukar- och mentalvårdstjänster, mer öppna lokaler för unga och en snabb reparation av klottrade eller förstörda platser. En noggrannare övervakning av användning av berusningsmedel på offentliga platser önskades också.

I enkäten kunde svararna lyfta fram platser som väckte en känsla av otrygghet, och i svaren kom fram bl.a. kommunernas centrumområden, omgivningen runt köpcentrum, vissa förorter, mörka och dunkla gränder, parker osv.

– 32 procent av svararna hade under de två senaste åren ringt till nödnumret 112 och 26 procent hade varit i kontakt med räddningsverket på grund av en olycka, ett olycksfall eller ett sjukdomsanfall. 19 procent av svararna hade varit i kontakt med polisen i ett brottmål.  Svararna kritiserade bl.a. tillgången på svenskspråkig service i krissituationer. De aktuella myndigheterna behandlar responsen på dessa, berättar Santeri Pohjolainen, sekreteraren för trygghetsgruppen för östra Nyland. 

Resultaten i Borgå

Resultaten i Borgå var i huvudsak mycket likadana med svaren som gällde hela regionen. Borgåbornas andel av alla svarare var 31 procent, vilket innebär att det kom in 566 svar. Över hälften av svararna var i åldern 25–44 år. Den allmänna trygghetskänslan har förblivit nästan oförändrad jämfört med år 2018. 89 procent av svararna kände sig trygga eller ganska trygga, år 2018 var motsvarande siffra 90 procent. 24 procent av svararna tyckte att coronan har påverkat trygghetskänslan ganska mycket och 3 procent tyckte att den har påverkat särskilt mycket. Coronan har påverkat mest hos 15–24- och över 75-åriga svarare. 

Det som ger Borgåborna anledning till bekymmer motsvarar svaren från östnylänningar, trafikbeteendet betonades lite mer i Borgå. Att bli smittad av coronan bekymrade också i någon mån.  Åtgärder som föreslogs för att avhjälpa missförhållanden stod också i linje med svaren i hela enkäten. I Borgå önskade man mer trafikövervakning i lite större utsträckning än annanstans.

I listningen av platser som väcker en känsla av otrygghet upprepades det i svaren omgivningar av köpcentrumen, mörka och dunkla gränder och parker samt smala vägrenar eller saknande gång- och cykelvägar.

I Borgå ges enkätresultaten till stadsstyrelsen för kännedom och de behandlas separat inom sektorerna. Om kommande åtgärder informeras i samband med utvecklingsarbetet.

– Trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland har gått i genom enkätens resultat och varje kommun behandlar sina egna kommunvisa resultat i sina egna trygghetsgrupper och ger ut sina resultat. Ett stort tack till alla som besvarade enkäten för era värdefulla synpunkter, tackar Maria Andersson.

Mera information:

Maria Andersson, servicedirektör för barn- och familjetjänster inom social- och hälsovårdssektorn, ordförande för trygghetsarbetsgrupper för östra Nyland och Borgå
tfn 040 510 9932
maria.andersson@porvoo.fi

Santeri Pohjolainen, tf. brandingenjör, sekreterare för trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland
tfn 040 159 3237
santeri.pohjolainen@porvoo.fi

Minna Öhman, utvecklingschef för bildningssektorn, sekreterare för trygghetsarbetsgruppen för Borgå
tfn 040 481 4776
minna.ohman@porvoo.fi