Hoppa till innehåll
hälsa -

Kön till mentalvårdstjänster med låg tröskel har förkortats avsevärt i Borgå

Terapinavigatorn, som togs i bruk i Borgå i januari, har förkortat vårdkön till mentalvårdstjänster med låg tröskel betydligt. För närvarande är kön två veckor lång, medan det tidigare kunde ta upp till två månader innan man fick tillgång till vården.

Under social- och hälsovårdsreformsprojektet med mentalvårdstjänster, som genomfördes i samarbete mellan kommunerna i Östra Nyland och HNS, har man utvecklat i synnerhet sådana tjänster som erbjuds direkt på grundnivån så att det är lättare och snabbare att få vård. För att hitta den rätta vårdformen används Terapinavigatorn-enkäten, som kartlägger klientens symtom, problem och vårdbehov.

Klienten svarar på Terapinavigatorns frågor självständigt på webben. Tack vare tjänsten kan klienterna styras till psykosocial vård på ett konsekventare och jämlikare sätt än förr. Till följd av detta kan effektiva och rätt inriktade psykosociala behandlingar göras tillgängliga för alla bättre än tidigare. Under projektet, som har pågått ungefär ett år, har man utbildat personalen i nya psykosociala behandlingar och nya verksamhetssätt.

– Genom projektet har man velat föra terapier till främsta linjen, dvs. till sådana enheter inom social- och hälsovården dit de som behöver hjälp vanligtvis söker sig till först. Resultaten är omvälvande. Vårdkön har förkortats betydligt och personalen har varit mycket nöjd med hur Terapinavigatorn har underlättat deras arbete, berättar Meritte Nyqvist, chef för mentalvårds- och missbrukartjänster i Borgå.

Psykiska störningar är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Resultaten som har nåtts inom Borgås mentalvårdstjänster visar att tillgången till psykosociala behandlingar förbättras när tyngdpunkten flyttas från specialsjukvården till primärvården. Psykosociala behandlingar är behandlingsformer som utförs av en yrkesperson inom social- eller hälsovården vid vård av psykiska störningar. De bygger på psykosocial växelverkan och baserar sig på forskningsdata.