Hoppa till innehåll

Konstutställningarna som kulturtjänsterna erbjuder i servicehusen och servicehemmen fortsätter år 2023

I servicehus och servicehem i Borgå ses det under år 2023 växlande konstutställningar av flera olika konstnärer.

Porvoon kaupungin tunnus.

Konsutställningsprogrammet 2023 inleds av Arja Sundqvists målningar som ger glädje och gott humör i Johannahemmet, Petri Halttunens utställning som dryftar osynlighet i Äppelbackens servicehus och Svalåkerns servicehem, Minna Hynninens , och Pia Kinnaslampis fotoutställning av strandlandskap vid Ishavet i Brandbackens servicehus samt Aino-Maija Laaksonens och Jenni Tuiskus färggranna blomster- och växtmålningar i Majbergets servicehem.
– Utställningsverksamheten som började på prov år 2022 i fem servicehus och servicehem i Borgå har fått berömmande respons och det är en glädje att fortsätta verksamheten. Utställningsprogrammet strävar efter att erbjuda konstupplevelser särskilt till boende som inte kan ta sig till stadens utställningslokaler utan assistans, berättar kulturkoordinator Sini Kallio.


Östra Nylands välfärdsområde tar vid årsskiftet över servicehusen och servicehemmen men samarbetet med Borgå stads kulturtjänster fortsätter år 2023.
Utställningslokalerna ligger i husens korridorer och vistelseutrymmen och målgruppen är äldre som bor i servicehusen, deras närstående och personalen.
Utställningstiden är tre månader. Borgå stads kulturtjänster svarar för verksamheten tillsammans med Östra Nylands välfärdsområde. Valen av utställningar har gjorts av en arbetsgrupp som bestod av representanter som utsetts av stadens kulturtjänster och servicehusen.
Ansökningstiden för utställningarna år 2023 var i april 2022. Inom den utsatta tiden lämnades sammanlagt 32 ansökningar av enskilda konstnärer och arbetsgrupper.


Konstutställningsprogrammet 2023


Johannahemmet
9.1–2.4 Arja Sundqvist
3.4.–2.7. Taina Kaarto
3.7.–1.10. Minna Hynninen & Pia Kinnaslampi
2.10.–7.1.2024 Anna Kaarina Nenonen & Eric Hietaniemi
Servicehuset Äppelbacken
10.1.–2.4. Petri Halttunen
4.4.–2.7. Aino-Maija Laaksonen & Jenni Tuisku
4.7.–1.10. Sari Raikaslehto
3.10. –7.1.2024 Anna Wilhelmus
Brandbackens servicehus
10.1.–2.4. Minna Hynninen & Pia Kinnaslampi
4.4.–2.7. Arja Sundqvist
4.07.–1.10. Sari Raikaslehto
3.10.–7.1.2024 Raili Takolander
Majbergets servicehem
11.1.–2.4. Aino-Maija Laaksonen & Jenni Tuisku
5.4.–2.7. Taina Kaarto
5.7.–1.10. Sari Raikaslehto
4.10.–7.1.2024 Minna Hynninen & Pia Kinnaslampi
Svalåkerns servicehem
10.1.–2.4. Petri Halttunen
6.4.–2.7. Taina Kaarto
6.7.–1.10. Aino-Maija Laaksonen & Jenni Tuisku
5.10.– 7.1.2024 Minna Hynninen & Pia Kinnaslampi