Hoppa till innehåll

Kostnadsstöd till företag kan sökas till den 26 februari

En andra ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag är på gång. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har märkbart minskat till följd av coronapandemin och som därför har det svårt att klara av affärsverksamhetens oflexibla lönekostnader och andra kostnader.

En andra ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag är på gång. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har märkbart minskat till följd av coronapandemin och som därför har det svårt att klara av affärsverksamhetens oflexibla lönekostnader och andra kostnader.

Den första ansökningsomgången för kostnadsstödet var 7.7–31.8.2020. Regeringen linjerade i sin förhandling i september att företagen borde ges en ny möjlighet att söka kostnadsstöd eftersom läget som coronapandemin har orsakat är hösten 2020 fortfarande svårt för flera branscher. Den andra ansökningsomgången för kostnadsstödet är 21.12.2020–26.2.2021.

Nu i den andra omgången riktar man stödet till verksamma företag med sådana kostnader som är svåra att anpassa, vilket görs genom att man utvidgar och preciserar definitionen av kostnader som ska ersättas, samt förlänger stödperioden.

Stödet bygger på lagen och det söks hos Statskontoret via dess elektroniska tjänster. Alla de som uppfyller villkoren i lagen får stöd. På Statskontorets webbplats finns ansökningsanvisningar och en kalkylator med vilken man kan uppskatta stödets storlek.