Hoppa till innehåll

Kranvattnet i Keskuskoulu kan igen användas normalt

Förbudet att använda vatten i Keskuskoulu har upphävts och kranvattnet kan igen användas.

Förbudet att använda vatten i Keskuskoulu har upphävts och kranvattnet kan igen användas.

Keskuskoulu underrättade miljöhälsovården i Borgå på fredag 23.8 att två personer i Keskuskoulu hade kräkts efter att ha druckit kranvatten. Båda hade druckit vatten från kranen i motionssalens omklädningsrum innan de fick symptom. Vattnet hade också smakat och luktat illa.

Skolan agerade snabbt och informerade om saken omedelbart i skolan och också via Wilma till elevernas vårdnadshavare att kranvattnet inte ska drickas förrän saken har utretts. Miljöhälsovården har inte blivit kontaktad av andra skolor på grund av samma anledning. Hälsovården har inte heller blivit kontaktad mer än vanligt på grund av magsymptom.

Miljöhälsovården hämtade på fredag vattenprov i närheten av Keskuskoulus kök och i motionssalens omklädningsrum. Som jämförelseprov hämtade miljöhälsovården dessutom ett vattenprov i grannfastigheten Linnajoen koulu. Av vattenproven undersökte man mikrobiologiska variabler som enligt resultaten som blev färdiga på lördag 24.8 var rena. Med andra ord finns det inga tecken på att symptomen skulle ha orsakats av bakterier. Av vattenproven undersöktes också andra variabler, t.ex. metaller, men dessa resultat blir färdiga senare.

Enligt utredningarna är en sannolik orsak till illamående i fredags och den avvikande smaken och lukten vattnet som stått länge i rören. Motionssalen och omklädningsrummen har inte använts sedan mars. Vatten har nu fått rinna från vattenkranar som använts lite i Keskuskoulu och nu kan man använda vatten normalt i skolan. Skolan har informerat elever och vårdnadshavare via Wilma.

Låt vattnet rinna, om vattenkranar inte har använts

Miljöhälsovården påminner att orenheter i fastigheternas rör kan lösa sig i vattnet, och därför är det viktigt att använda kallt vatten som dricksvatten. Det lönar sig att låta vattnet rinna tills det blir kyligare innan det används. I fastigheterna är det också bra att låta vattnet rinna från kranar som inte använts på länge. Detta gäller vid sidan av skolor också andra fastigheter, såsom t.ex. motionslokaler, som har varit på paus.