Hoppa till innehåll

Krishjälp finns att få också under veckoslutet

Drunkningsolyckan i Borgå simhall torsdagen den 5 november har chockat många Borgåbor. Östra Nylands social- och krisjour, skolornas elevvård och lärare, rörliga eftermiddagsklubbsledare, arbetshälsans proffs samt cheferna har på ett brett plan erbjudit samtalshjälp till de som var delaktiga i händelsen, barn, föräldrar och personal.

Drunkningsolyckan i Borgå simhall torsdagen den 5 november har chockat många Borgåbor. Östra Nylands social- och krisjour, skolornas elevvård och lärare, rörliga eftermiddagsklubbsledare, arbetshälsans proffs samt cheferna har på ett brett plan erbjudit samtalshjälp till de som var delaktiga i händelsen, barn, föräldrar och personal.

Östra Nylands social- och krisjour erbjuder också under veckoslutet psykosocialt stöd i krissituationer dygnet runt, tfn 040 517 4194. På krisjourens webbsida finns anvisningar för situationer då man upplevt något traumatiskt samt råd om hur man talar med ett barn efter en plötslig krissituation.

– Den sorgliga händelsen har berört Borgåborna djupt. Våra tankar är hos den drunknades anhöriga, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Eftermiddagsklubbarnas och simhallens verksamhet fortsätter enligt normala tidtabeller. 

Ytterligare information till medierna: stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, tfn 040 352 2033, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi