Hoppa till innehåll

Läckage i Borgbackens huvudvattenledning uppdaterad 24.1.

Reparationsarbetet är flyttat till vecka 5 pga. leveransproblem av delar

Borgå vatten har påträffat ett litet läckage i Borgbackens huvudvattenledning som är av storlek 400mm. Läckaget är på Borgbacken/Marens område. Borgå vatten uppskattar att reparationsarbetet kan påbörjas i början av vecka 5. Vi måste stänga vattenledningen tillfälligt under reparationen. Området som blir utan vatten under reparationsarbetet är Gamla järnvägsstationens område. Det handlar om 5 fastigheter. Till dessa kunder informerar vi närmare direkt. Reparationen är uppskattad att ta en dag, närmare uppgifter får vi dock först när arbetet är påbörjat och är i gång. Ifall arbetet tar längre än en dag informerar vi pånytt under måndagen.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.