Hoppa till innehåll

Lärarrekryteringen inleddes inom de finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna i Borgå

De finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna inom bildningssektorn i Borgå stad söker nya anställda. Nu söks bland annat studiehandledare, klasslärare, ämneslärare, och speciallärare.

Lärarrekryteringen inleddes inom de finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna i Borgå

De finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna inom bildningssektorn i Borgå stad söker nya anställda. Nu söks bland annat studiehandledare, klasslärare, ämneslärare, och speciallärare.

– I vår–stad finns 25 skolor i vilka arbetar sammanlagt ungefär 500 lärare. Just nu söker vi kunniga och entusiastiska proffs inom undervisningssektorn till vårt team, säger utbildningsdirektören för de finskspråkiga utbildningstjänsterna Jari Kettunen.

Det finns både ordinarie anställningar och visstidsanställningar att söka. Ansökningstiden är 4.2–25.2.2022 inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna och 4.2–21.2.2022 inom de svenskspråkiga utbildningstjänsterna.

– Under de senaste åren har vi i Borgå gjort stora satsningar på fungerade lärmiljöer och skollokaler som vi är stolta över. Dessutom har vi satsat på handledning bland annat i form av skolcoacher och på välbefinnande i form av kompanjonundervisning, kompletterar utbildningsdirektören för de svenskspråkiga utbildningstjänsterna Rikard Lindström.

Borgå stads lediga arbetsplatser finns samlade här: www.borga.fi/lediga-arbetsplatser