Hoppa till innehåll

Lekparker rustas upp och användningsmöjligheter för parker utvidgas

I Borgå har man under de senaste åren utrett utvecklingsbehov som anknyter till ombyggnad av lekparker och andra parker och deras läge. Utifrån utredningen kommer staden att slå flera bredvidliggande småparker samman så, att en av parkerna utvecklas i samband med ombyggnaden som lekpark och områdets övriga parker som vistelseparker.

För närvarande byggs t.ex. Tullportsgatans park om till en vistelsepark och i parken byggs under sommaren en parkschack och installeras en fast bordsgrupp. Parkens gamla lekutrustning har tagits bort eftersom den inte uppfyllde gällande säkerhetskrav. Också parkens stenmjölsytor renoveras och buskplanteringsområden förnyas. Lekparksområdet i Vasaplanens park på Wittenbergsgatan utbyggs och alla lekredskap byts till nya. På Vasaplanen förnyas också träd som är i dålig kondition och buskplanteringar.

– På äldre bostadsområden finns det typiskt flera små lekparker som har en gunga, en sandlåda och en liten rutschbana. I många av dessa lekparker uppfyller lekredskapens kondition eller konstruktioner inte de nuvarande säkerhetskrav som ställs för redskapen i lekparker, berättar ansvariga trädgårdsmästaren Inkeri Tarkiainen.

I Borgå finns det 51 lekparker av vilka sex har byggts om under de fem senaste åren och sex nya lekparker har byggts. I lekparker har det dessutom gjorts mindre reparationer och enstaka redskap har förnyats. Tillsammans med näridrottsplatser samt övriga parker och rekreationsområden bildar lekparkerna en helhet som erbjuder Borgåbor i alla åldrar trivsamma platser där de kan tillbringa sin fritid.

– Parkerna är en viktig del av närmiljön och dess trivsamhet. Det är förståeligt att ändringar i dem kan kännas tråkiga. Målet är ändå att utveckla parker så, att områden har trivsamma och trygga parker för invånare i alla åldrar, berättar Inkeri Tarkiainen.