Hoppa till innehåll

Livskraftsnämnden behandlar verksamhetsmodellerna för Fonden för grön omställning och Business Porvoo

Borgå stadsfullmäktige fattade beslut om inrättande av Fonden för grön omställning och om dess stadgar i juni 2023. Fondens startkapital är 10 miljoner euro. Kapitalet överfördes till fonden från stadens resultat år 2022.

Porvoon kaupungin tunnus.

Livskraftsnämnden beslutar om vilka projekt Fonden för grön omställning stöder. Fondens medel delas ut för första gången under våren 2024.
Livskraftnämnden behandlar på sitt möte den 5 december ett förslag på fondens verksamhetsmodell och dess ansökningskriterier. Verksamhetsmodellen kan vid behov bearbetas under hösten 2024 utifrån erfarenheter av pilotansökningen som sker under våren.
Under samma möte behandlar livskraftsnämnden också ett förslag till ibruktagande av verksamhetsmodellen av Business Porvoo som egen punkt.

Fonden för grön omställning och Business Porvoo stöder varandra

Konceptet Business Porvoo har utvecklats i samarbete mellan företag, stadens anställda och utvecklingsföretaget Posintra under 2023. Det representerar ett samarbete som sträcker sig över sektorernas och organisationernas gränser, och ett nytt sätt att genomföra stadsstrategin.
– På basis av workshops, intervjuer och enkäter kan vi konstatera att en av de gemensamma utmaningarna för både staden och områdets företagens konkurrenskraft är den gröna omställningen. Den kan vi främja med kunskap, kunnande samt olika verktyg och tjänster. Och ett av de viktiga instrumenten är stadens Fond för grön omställning, konstaterar näringschef Elina Duréault.
Fonden för grön omställning är inriktad på hållbara projekt, företag och branscher. Också föreningar kan ansöka om stöd. Med de bidrag som fonden beviljar vill man både uppmuntra och främja företagens gröna omställning samt att genomföra åtgärderna i stadens klimat- och miljöprogram. Verksamheten eller projektet måste antigen ske i Borgå eller riktas till närområdet. Ur fonden utdelas inte direkta företagsstöd.
Som en del av konceptet Business Porvoo anställer staden en person som koordinerar de åtgärder som vidtas med hjälp av Fonden för grön omställning. Personens lön betalas ur fondens medel.

Styrgruppen utvärderar fondens projekt

Man inrättar en styrgrupp för Fonden för grön omställning, en så kallad Advisory Board, som består av två eller tre sakkunniga inom hållbar utveckling och företagsverksamhet. Styrgruppen utvärderar projektens verkningsfullhet och yttrar sig om dem. Därefter tas projekten till livskraftsnämnden som antingen beviljar eller beviljar inte stöd från Fonden för grön omställning.
Finansiering för projekten ansöks genom att fylla i ansökningsblanketten på Business Porvoos webbplats. Handlingsmodellen provas under våren 2024.