Hoppa till innehåll

Livskraftsnämndens beslut 11.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ansökan om medlemskap i nätverk för ljusfestivaler

Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att Turism- och Evenemangstjänster ansöker om medlemskap till den internationella organisationen International Light Festival Organization under året 2023.

Borgå stads premieringsanvisning

Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att godkänna Borgå stads premieringsanvisning och skickar den vidare för kännedom till stadsstyrelsen. Premieringsanvisningen träder i kraft den 11 april 2023.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade livskraftsnämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.