Hoppa till innehåll

Livskraftsnämndens beslut 23.1.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Uppdatering av fiskestadgarna

Livskraftsnämnden beslöt att godkänna de nya fiskestadgarna på Borgå stads vattenområden.
De mest betydande ändringarna i de nya fiskestadgarna, är att i fortsättningen säljs fisketillstånd till alla intresserade upp till det antal som anges i stadgarna, oberoende kundens hemkommun. I framtiden finns endast två fiskeområden, för professionella fiskare tillsattes tillstånd för storryssja, priserna på fisketillstånd har uppdaterats.

Godkännande av läroplanen för Borgå medborgarinstitut

Livskraftnämnden beslöt enhälligt godkänna medborgarinstitutets läroplan.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöt nämnden enligt föredragningslistan.