Hoppa till innehåll

Livskraftsnämndens beslut 5.12.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå stads kulturpris 2023

Livskraftsnämnden beslutade ge Borgå stads kulturpris år 2023 till bildkonstnär Nelli Nio för hennes förtjänster som bildkonstnär och i synnerhet för hennes arbete för Ateljee Eivor i Konstfabriken i Borgå sedan 2018. Nio har som bärande kraft och ansvarig för konstundervisningen inom Ateljee Eivor rf. särskilt främjat att konstnärer och konstutövare, som är i behov av speciellt stöd, har jämlika verksamhetsförutsättningar och blir sedda på konstfältet.

Årets idrottspris 2023

Livskraftsnämnden beslutade att Borgå stads Årets idrottspris 2023 tilldelas OK Trian. Prissumman är 2 000 euro.

Idrottsakademin i Östra Nyland

Livskraftsnämnden beslutade att idrottstjänsterna deltar i samarbetsavtalet om idrottsakademin i Östra Nyland för åren 2024–2026 och befullmäktigar chefen för idrottstjänsterna att bereda avtalet. Idrottstjänsternas andel av det ekonomiska värdet av samarbetsavtalet är 9 000 euro per år, plus de idrottsanläggningar som ska tillhandahållas för verksamheten.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöts enligt föredragningslistan.