Hoppa till innehåll

Livskraftsnämndens beslut 9.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Prislista för hyrning av bandlokaler för unga på Penselfabriken

Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att månadshyrorna för bandlokalerna i Pensselitehdas delas upp i tre prisklasser enligt följande:

6 €/m2, hyresgäster i åldern 13–25 år
8 €/m2, hyresgäster 26–29 år
10 €/m2, hyresgäster över 30 år

Livskraftsnämndens möten hösten 2023

Livskraftsnämnden beslöt enhälligt återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade livskraftsnämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.