Hoppa till innehåll

Markundersökningar i området vid östra strandmuren

I området vid östra strandmuren i Gamla stan görs från och med 24.6.2024 undersökningar som gäller markens kvalitet. Arbetena utförs i området mellan bron i Gamla stan och strandbodarna.

Undersökningarna görs för att planera reparationen av den östra strandmuren. Markundersökningar görs både vid kanten av Ågatan och från en flotte på ån. Arbetet utförs av Ramboll Finland Oy på uppdrag av stadsinfran. Arbetena uppskattas pågå totalt cirka fyra veckor. Undersökningarna kan tidvis orsaka olägenheter för trafiken och närmiljön.

Ängsblommor i stället för blomplanteringar

I sommar planteras inte blomformationerna med årtal och vapen mellan Gamla bron och strandbodarna på grund av den tänkta broreparationen. Broreparationen har flyttats framåt och nu har ängsblommor planterats på platsen där blomplanteringarna brukar vara.