Hoppa till innehåll

Medarbetare till småbarnspedagogiken genom utbildning med fokus på arbetslivet

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik inleder samarbete med läroanstalten Careeria. Bristen på arbetstagare angrips med att i augusti inleda Startti, en ny utbildning för delexamen i småbarnspedagogik som leder till arbetslivet. Utbildningen med fokus på arbetslivet är ägnad att underlätta bristen på arbetstagare i branschen genom att sänka tröskeln till ansökan till utbildning och öka dragningskraften av arbetet inom småbarnspedagogiken. Ansökningstiden är 1.3–24.4.2022 och utbildningen ordnas 22.8.2022–10.6.2023. Utbildningen ingår i Borgå stads projekt Vaikuttava Varhaiskasvatus – Imponerande Småbarnspedagogik.

Barn på Borgbacken.

Startti, utbildning för delexamen i småbarnspedagogik med sikte på arbetslivet

Småbarnspedagogiken behöver kunniga medarbetare och vikarier. Utbildningen för delexamen i småbarnspedagogik genomförs gemensamt av Careeria och Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik. Den tar ett år, och är ett bra alternativ för dem som överväger att byta bransch men inte vill binda sig till en lång utbildning. Utbildningen i småbarnspedagogik, Startti, erbjuder dem med intresse för sektorn eller som överväger alterneringsledighet en möjlighet med låg tröskel att bekanta sig med daghemsarbete och småbarnspedagogik på en arbetsplats. Studierna lämpar sig även för de som redan verkar i branschen, eller för vikarier i syfte att utveckla yrkeskunnigheten. Studierna har fokus på arbetslivet. Utöver teoristudier vid Careeria får man även praktisk kunnighet på ett daghem.

Givande arbete med barn och möjlighet att fortsätta studierna

Arbete inom småbarnspedagogik är givande och omväxlande tillsammans med barn och ger en möjlighet att följa deras uppväxt och utveckling. Utbildningen som Careeria och Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik planerat tillsammans ger intresserade möjlighet att på ett mångsidigt sätt bekanta sig med småbarnspedagogiken såväl teoretiskt som praktiskt. Målet är att uppnå färdigheter att arbeta med barn. Utbildningen bygger på delar av utbildningen till närvårdare och deltagarna kan valfritt söka till vidare studier till närvårdare: grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga samt kompetens som barnskötare inom småbarnspedagogiken. Då räknas examensdelarna som redan avlagts vid utbildningen i småbarnspedagogik, Startti, tillgodo för examen som avläggs.

Utbildningen 22.8.2022–10.6.2023 ger 80 kompetenspoäng och omfattar:

  • en orienterande del av examen: Agerande i arbetslivet
  • två examensdelar av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen: Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande

Orienteringen genomförs vid Careeria 22.8–16.9.2022 (4 undervisningsdagar i veckan på läroanstalten).
Inlärningen med fokus på arbetslivet genomförs 19.9.2022–10.6.2023 (1 undervisningsdag i veckan på läroanstalten och 4 dagar arbete i veckan på ett daghem).

Det finns 20 studieplatser inom småbarnspedagogiken

Valet av studerande till gruppen med 20 personer, till utbildningen i småbarnspedagogik, Startti, utförs i samarbete mellan Careeria och Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik. Deltagarna är studerande vid Careeria. Borgå stad erbjuder alla som väljs till utbildningen en plats med utbildningsavtal på Borgå stads daghem. Medan utbildningen på basis av ett utbildningsavtal pågår är studeranden inte i ett arbetsavtalsförhållande och får inte heller någon lön. Deltagarna i utbildningen har dock möjlighet att utföra korta vikarier på daghemmen.

För de sökande ordnas såväl språkprov som intervjuer avseende lämplighet, som de får en kallelse till. Språkprovet hålls 3.5.2022 och intervjuerna den 18 eller 19 maj 2022.

Kravet på språkkunnighet är B1.1

Kravnivån för språkkunnighet är B.1.1, avseende att deltagaren

  • relativt obehindrat kan kommunicera, delta i diskussioner och uttrycka sina åsikter i vardagliga kommunikationssituationer (kommunikationsförmåga i olika situationer)
  • i någon mån kan ta initiativ i olika skeden av en kommunikationssituation, och försäkra sig om att samtalspartnern har förstått budskapet (användning av kommunikationsstrategier)
  • visar att hen behärskar de viktigaste artighetskutymerna och kan i sin kommunikation ta hänsyn till några viktiga kulturellt betingade aspekter (kulturellt lämpligt språkbruk)
  • förstår det väsentliga och vissa detaljer i tydligt och relativt långsamt allmänspråkligt tal eller i lättfattlig skriven text (förmåga att tolka texter)
  • kan redogöra för det väsentliga och även för vissa detaljer angående vardagliga ämnen, verkliga eller fiktiva, som intresserar hen, och använda ett relativt omfattande ordförråd och olika strukturer (förmåga att producera texter).

Mer information om språkkraven på nivå B1.1, på Undervisningsstyrelsens webbplats:

Mer information:
Outi Tirkkonen, Careeria, outi.tirkkonen@careeria.fi, tfn 040 673 4010
Minna Lampenius, Borgå stad, minna.lampenius@porvoo.fi, tfn 040 564 5649