Hoppa till innehåll

Mera ork till våren med motion!

Borgå idrottstjänster ordnar ledda idrotts- och motionsgrupper för stadsbor i alla åldrar och kondition. Anmälningen till vårens nya grupper, kurser samt övriga evenemang samt till de grupper som startat redan på hösten och där det finns lediga platser, inleds måndagen den 4 januari klockan 9.00 på stadens webbsida. På grund av coronasituationen sker anmälningen endast elektroniskt eller per telefon till idrottstjänsterna, tfn 040 754 0484.

Borgå idrottstjänster ordnar ledda idrotts- och motionsgrupper för stadsbor i alla åldrar och kondition. Anmälningen till vårens nya grupper, kurser samt övriga evenemang samt till de grupper som startat redan på hösten och där det finns lediga platser, inleds måndagen den 4 januari klockan 9.00 på stadens webbsida. På grund av coronasituationen sker anmälningen endast elektroniskt eller per telefon till idrottstjänsterna, tfn 040 754 0484.

Ifall du har anmält dej till idrottsgrupperna redan på hösten, behöver du inte anmäla dej på nytt för vårterminen. Till de grupper, där det finns lediga platser, kan man ännu anmäla sig för vårterminen. För dessa uppbär vi deltagaravgift bara för vårterminen.

Vårterminen startar 11.1 och slutar 23.4.2021. Jumpagrupperna i simhallen startar 11.1 och slutar 29.4.2021. Coronasituationen kan inverka på gruppernas starttidpunkt eller om de kan förvekligas. I verksamheten följs coronaanvisningar och -rekommendationer. Väderleksreservation gäller för utomhusaktiviteterna.

Se närmare information om anmälning, om idrottsgrupperna och om kurserna samt om övriga aktuella evenemang som idrottstjänsterna ordnar på www.borga.fi/idrott.
Information om Idrottstjänsternas vårterminens verksamhet hittar du i samband med KoMbis broschyr, som delas ut till alla hushåll i Borgå 2–3.1.2021.

Ytterligare information:
idrottsinstruktör Miia Heikkilä
tfn 040 754 0484

idrottssekreterare Helena Forsbäck-Turunen
tfn 040 762 8606