Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionen i Borgå beslut 19.5.2020

Sektionen preciserade sitt utlåtande gällande Pernå Tjuvö-Österskog II stranddetaljplan med att poängtera att byggnadsplatsens vattenförsörjning bör utredas innan byggandet påbörjas. 

Övriga ärenden godkändes till stora delar enligt beslutsförslaget i föredragningslistan. 

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen,  tfn 040 723 4141.