Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 13.6.2024

Miljöhälsosektionen beslutade enhälligt att meddela Ab Herek Oy ett föreläggande med vite med stöd av livsmedelslagen och att på grund av en kraftig luktolägenhet som hälsoinspektören märkt fastställa ett brådskande boendeförbud för en bostad i Borgå. Sektionen beslutade att de förelägganden som gavs Restaurang Mylly och hotet om vite förfaller eftersom alla förelägganden hade iakttagits tillräckligt. Dessutom beslutade sektionen att godkänna riskhanteringsplanen för Lappträsk kommuns vattenverk och fastställa ett program för kontrollundersökningar för åren 2024–2029.
Sektionen utlåtanden i enlighet med förslag i följande ärenden:

  • Ansökan om ändring av miljötillstånd för Sibbo Jaktvårdsförening rf:s skjutbana
  • Rosk’n Roll Oy:s ansökan om miljötillstånd för mottagning av sprängsten och krossning av stenmaterial vid Sköldvik materialcenter
  • Räddningsplanen för Sköldviks bangård
  • Ansökan om ändring av miljötillstånd för Soilfood Oy