Gå till innehåll
beslutsfattande -

Miljöhälsosektionens möte 16.6.2022

Sektionen beslutade förbjuda Goodset Oy:s marknadsföring som strider mot livsmedelslagen. Förbudet förenas med hot om vite. Inga medicinska påståenden eller otillåtna hälsopåståenden får göras om livsmedel, bl.a. kosttillskott.

Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden:

  • Utlåtande till arbets- och näringsministeriet med anledning av ansökan om drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk,
  • Utlåtande till miljöministeriet om utkastet ”Behandling av rökolägenheter vid småskalig vedeldning. Anvisning till myndigheter”.
  • Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av Destia Oy:s besvär över Mellersta Nylands miljönämnds beslut att avslå gemensamt tillstånd för tagande av stenmaterial samt för brytning och krossning av berg på en fastighet.
  • Utlåtande till stadsplaneringen i Borgå om förslaget till detaljplaneändring för Finnby, Mosskärrsvägen.
  • Utlåtande till Lovisa stad om förslaget till stranddetaljplan för Mörtvikbotten, Strömfors, Lappom.
  • Utlåtande till Borgnäs kommun om förslaget till ändring av detaljplanen för Hyötinmäki, Panimokuja.

Sektionen beslutade i alla ärenden enligt beslutsförslaget.