Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 18.4.2024

Borgås logo

Miljöhälsosektionen gav sitt utlåtande om detaljplaneförslagen för Talmobågen i Sibbo och Haikobranten II i Borgå samt fastställde en förteckning över allmänna badstränder och en provtagningsplan för år 2024. Besluten fattades enligt förslagen. Två förslag från områdets invånare inkom för övervakade badstränder. De föreslagna stränderna har ännu inte lagts till i förteckningen över badstränder, men de kan senare läggas till i övervakningen, om det av de närmare utredningarna framgår att de är allmänna badstränder i den mening som avses i hälsoskyddslagen.