Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 21.9.2023

Borgå logo.

Miljöhälsosektionen gav följande utlåtanden:

  • Till Regionsförvaltningsverket i Södra Finland om GRK Suomi Oy:s ansökan om miljötillstånd för mottagning, behandling och utnyttjande av vissa avfall i vallkonstruktioner för centralskjutbanan i Sibbo samt Borealis Polymers Oy:s utredning om förekomsten av ämnen som är farliga eller skadliga för vattenmiljön i vatten som leds ut i havet.
  • Till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om ASM Kiviainespalvelu Oy:s program för miljökonsekvensbedömning som gäller jorddeponering och bergsbrytning i Sibbo.
  • Till byggnads- och miljönämnden i Lovisa om Peab Industri Oy:s gemensamma ansökan om tillstånd för brytning och krossning av berg i Lovisa.

Dessutom antecknade sektionen för kännedom myndighetsutlåtande om fortsättning av den försöksverksamhet som bedrivs av Suomen Ekolannoite Oy samt om regionförvaltningsmyndighetens utvärderings- och handledningsbesök hos miljöhälsovården i Borgå. Sektionen utfärdade också ett boendeförbud. Alla beslut fattades i enlighet med beslutsförslagen.