Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 23.3.2023

Borgå logo.

Miljöhälsosektionen godkände programmen för kontrollundersökning av badbassängerna vid Sannäs gård, servicehuset Esplanad, Äppelbackens servicecenter och Albert Edelfeltin koulus småklasser samt Borgå vattens och Mörskom kommuns vattenverks program för kontrollundersökning av hushållsvatten år 2023-2027. Dessutom godkände sektionen Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntas riskhanteringsplan och fastställde programmet för kontrollundersökning av hushållsvatten.

Miljöhälsosektionen gav följande utlåtanden:

  • Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av As. Oy Vaasanlinnas besvär.
  • Utlåtande till NTM-centralen om det fiskeriekonomiska kontrollprogrammet för Viiskivenharju.
  • Utlåtande till Södra Finlands regionförvaltningsverk om NCC Industry Oy:s ansökan om miljötillstånd och marktäktstillstånd för marktäktsområde och avstjälpningsplats för marksubstanser i Greggböle i Lovisa.
  • Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol om beslutet om miljötillstånd för Pockar jaktförening.
  •  

Sektionen röstade om innehållet i utlåtandet som gällde Pockar jaktförenings skjutbana, och ett ändrat förslag godkändes med rösterna 6,72–3,27. De övriga utlåtandena godkändes enligt förslaget.