Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 24.8.2023

Borgås logo

Miljöhälsosektionen beslutade anteckna för kännedom lägesrapporten om beredningsläget för budgeten för år 2024 och rådgav I stadsveterinär-hygienikern om den fortsatta beredningen.
Redogörelsen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för hur en rökolägenhet i bostaden hade hanterats i miljöhälsovården antecknades för kännedom och till ärendet bifogades Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut.
I fråga om bemötandet till Vasa förvaltningsdomstol som gällde besvären över miljötillståndsbeslutet till Lovisa Skytteförening fastslogs det att sektionen inte har något att tillägga till det tidigare utlåtandet.
Miljöhälsosektionen gav utlåtanden om följande ärenden:

 • Utkast till Borgå stads nya klimat- och miljöprogram för åren 2024–2027
 • Borgå stads stadsinfras ansökan om ändring av miljötillstånd för Skaftkärrs förbehandlings- och mellanlagringsområde, utlåtande till miljövården i Borgå
 • N65 Skogsliden, förslag till detaljplan och detaljplaneändring, Sibbo
 • Förslag till delgeneralplan i Valkom och dess närområden
 • Stadsdel 3 Gamla stan, en del av kvarteret 316, Mariegatan/Drottninggatan förslag till ändring av detaljplan, Lovisa
 • Borgå Energi Ab:s projekt Värmeåtervinning i Sköldvik och havslinje, bedömning av behovet av MKB-förfarande
 • DP 548, Parkgatan I, förslag till detaljplan, Borgå
  Till utlåtandet om utkastet till Borgå stads nya klimat- och miljöprogram för åren 2024–2027 fogades det ett omnämnande av behovet att kartlägga avloppens miljörisker och att minimera risker. Sektionen röstade om innehållet i utlåtandet som gällde förslag till delgeneralplan i Valkom och dess närområden och det ursprungliga förslaget godkändes med röster 6,71–3,29. De övriga utlåtandena godkändes enligt förslaget.
  Dessutom behandlades som sekretessbelagt ärende utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över ett förvaltningsbeslut som gällde överlämnande av handling. Miljöhälsosektionen konstaterar i allmänhet att enligt offentlighetslagen och förvaltningsdomstolarnas tidigare avgöranden har den som anför besvär inte rätt att få personuppgifter om den som gjort en misstankesanmälan om brister. Förvaltningsdomstolarna har motiverat avsaknaden av partens rätt att få information med ett mycket viktigt allmänt och privat intresse.