Hoppa till innehåll

Minnesdag för Saxby ordningsfana lördagen den 16.9.2023

Minnesdag för Saxby ordningsfanans, dvs Nylands dragonregementes hundrasjätte årsdag firas i Borgå lördagen den 16 september från kl. 12.

Lipusto.

Efter ordningsfanan ordnas det ett publikevenemang på Borgå torg där polisen har en intressant materielutställning med en Mercedes-Benz pansarbil, polisbilar, polismotorcyklar och polisens drönare. Kvintetten för Helsingfors polismusikkår spelar musik på torget. Ridande polisen är på torget och patrullerar i torgets omgivning.
Den finska senaten gav 19. September 1917 en order att grunda en skola för ridande poliser som kallades Saxby ordningsfana. Skolan för ridande poliser började sin verksamhet i Saksanniemi gård i Saxby, Borgå. Som ledare för skolan valdes ryttmästare Gaston Ahrenberg som hade tjänstgjort i dragonregementet Suomen rakuunarykmentti. Eleverna värvades bland före detta poliser, bönder och studenter. Före utgången av oktober månad hade över 200 män anslutit sig till skolan.
Den 17 november 1917 anföll en beväpnad avdelning av röda gardet samt revolutionära ryssar Saxby. Skolans elever var dåligt beväpnade och var tvungna att fly efter en kort strid. I samma sammanhang mördades två av skolans anställda, nämligen underofficer Heikki Kuusto och före detta gefreiter Johan Fallström.
Efter anfallet flydde en del av skolans personal och elever till Österbotten, Lappajärvi, där ordningsfanan organiserade sig på nytt. Med överbefälhavarens dagorder ändrades namnet 28 februari 1918 från ordningsfana till Nylands dragonregemente, som blev det första truppförbandet i försvarsmakten för det självständiga Finland.
Nylands dragonregemente avtäckte minnesstenen för Saxby ordningsfana på Saksanniemi gårds gårdsplan 4.9.1927. Minnesstenen överlämnades 4.9.1982, alltså 55 år senare, till Borgå Reservofficersklubb för underhåll och för att bevaras för kommande generationer. Reservofficersklubben förnyade minnesstenens text år 2020.

Program på publikevenemanget:

kl. 12 hedersbetygelse vid ordningsfanans minnessten (Saxbyvägen 257).
kl. 13 hedersbetygelse vid Frihetsmonumentet, ett minnesmärke över frihetskriget, på Borgå domkyrkans gård.
Kl. 13.30 – 15.30 publikevenemang på Borgå torg där polisen har en intressant materielutställning med en Mercedes-Benz pansarbil, polisbilar, polismotorcyklar och polisens drönare. Kvintetten för Helsingfors polismusikkår spelar musik på torget. Ridande polisen är på torget och patrullerar i torgets omgivning. Underhållande program för personer i alla åldrar!


Evenemanget ordnas i samarbete av: Polisinrättningen i Östra Nyland, Borgå stad, Borgå Rervofficerklubb, Rakuunakilta (Dragonernas gille) och Vapaussotiemme Helsinginseudun perinneyhdistys (Frihetskrigets traditionsförening i Helsingforsnejden).