Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande beslut 24.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet från 1.8.2023

Nämnden för växande och lärande beslutade att värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet från 1.8.2023 är följande:

Småbarnspedagogik 108 h/månad eller mera:
För barn över 3 år 909 euro/månad, för barn under 3 år 1499 euro/månad.

Småbarnspedagogik högst 107 h/månad:
För barn över 3 år 681 euro/månad, för barn under 3 år 1123 euro/månad.

Höjningarna av grundvärdet på servicesedeln 1.2.2023 och 1.8.2023 samt höjningen av koefficienten för barn under 3 år från 1.8.2023 ökar kostnaderna för servicesedlar med 343

Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet

Nämnden för växande och lärande godkände dokumentet Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet att gälla från 1.8.2023.

I reglerna för servicesedel i daghemsverksamhet, har värdet på servicesedeln samt koefficienten för barn under tre år uppdaterats från och med den 1.8.2023, enligt godkännande av nämnden för växande och lärande den 24.5.3023.

Försäljningspriser för platser inom småbarnspedagogik från 1.8.2023

Nämnden för växande och lärande godkände försäljningspriserna för platser inom småbarnspedagogik från 1.8.2023 enligt förslaget.

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik säljer årligen 5–10 platser inom småbarnspedagogik till barn från andra orter.
De nya försäljningspriserna har bestämts genom att höja de försäljningspriser som infördes 1.8.2022 enligt kostnadshöjningen med 4 procent.

Övriga ärenden

Bildningsnämnden beslutade enligt föredragningslistan.