Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärandes beslut 8.6.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Aktuella ärenden

Nämnden för växande och lärande antecknade för kännedom bl.a. läget för beredningen av budgeten för år 2024.

Svar på fullmäktigemotion stöd till personalen inom småbarnspedagogiken för anskaffning av arbetskläder och -skor

Nämnden för växande och lärande beslutade enhälligt föreslå stadsstyrelsen att det som sägs ovan ges som svar på Anette Karlssons fullmäktigemotion 1.12.2021. Nämnden anser sporrande åtgärder för personal inom småbarnspedagogiken viktiga och återkommer till ärendet i samband med budgetbehandlingen.

Övriga ärenden

Övriga ärenden nämnden beslutade enligt föredragningslistan.