Hoppa till innehåll

Nätverksprojektet Läsrörelsen når ut till kommunerna! främjar läsandet

I Borgå har inletts ett nätverksprojekt med 24 kommuner vilket ingår i nätverket En läsande kommun, som finansieras av Utbildningsstyrelsen och styrs av Läsrörelsen.

I Borgå har inletts ett nätverksprojekt med 24 kommuner vilket ingår i nätverket En läsande kommun, som finansieras av Utbildningsstyrelsen och styrs av Läsrörelsen.

Syftet med nätverksprojektet är att kartlägga och främja åtgärder som ökar läskunnighet och läsintresse. Målet är att stärka en kultur där man delar med sig av sina kunskaper, att utveckla samarbetet mellan olika aktörer och att skapa bestående strukturer för det läsfrämjande arbetet.  Inom projektet bedrivs ett tätt samarbete med småbarnspedagogiken, grundskolorna och biblioteken i kommunerna.

Inom nätverket Läsrörelsen når ut till kommunerna! görs redan ett stort arbete för att öka barns och ungas läskunnighet, läsintresse och läsglädje. Med hjälp av projektet stöds detta arbete inom varje kommun och å andra sidan strävar man också efter att öka samarbetet mellan kommunerna via utbildning och olika evenemang.

För genomförandet av nätverksprojektet Läsrörelsen når ut till kommunerna! ansvarar de kommuner som deltar i projektet, en styrgrupp med en representant från sju av samarbetskommunerna samt en läsagent från nätverket En läsande kommun. Sanna Paljakka, klasslärare från Borgå, är läsagent. Projektet fortsätter till slutet av 2021.

Till nätverket Läsrörelsen når ut till kommunerna! hör Borgå, Lovisa, Sibbo, Askola, Lappträsk, Borgnäs, Lojo, Vichtis, Kyrkslätt, Orimattila, Nurmijärvi, Riihimäki, Mäntsälä, Träskända, Tusby, Raseborg, Sjundeå, Hangö, Tavastehus, Forssa, Jockis, Tammela, Ypäjä och Humppila.

Det finns elva En läsande kommun-nätverk i Finland och läsfrämjande arbete bedrivs i ungefär 170 kommuner runt om i Finland.

På projektets webbsidor www.lukuliiketta.fi finns information om projektet samt tips till alla intresserade om hur man kan främja läsande. Webbsidorna fylls på med mera information i takt med att projektet framskrider.  Man kan också följa med projektet i sociala medier (Instagram: lukuliikettakuntiin och Facebook: Lukuliikettä kuntiin).

Mera information om projektet:

läsagent Sanna Paljakka
tfn 040 623 5201
sanna.paljakka@porvoo.fi