Hoppa till innehåll

Navigatorn hjälper och ge tips i sökande av sommarjobb

Servicekontoret Navigatorn för unga i WSOY-huset erbjuder också i år all hjälp till de unga som söker sommarjobb. Navigatorn betjänar personer som söker sommarjobb utan tidsbeställning från måndag till onsdag kl. 12.30–16 och på torsdagar kl. 12.30–18. På torsdagar ordnar Navigatorn en specifik sommarjobbsverkstad.

Servicekontoret Navigatorn för unga i WSOY-huset erbjuder också i år all hjälp till de unga som söker sommarjobb. Navigatorn betjänar personer som söker sommarjobb utan tidsbeställning från måndag till onsdag kl. 12.30–16 och på torsdagar kl. 12.30–18. På torsdagar ordnar Navigatorn en specifik sommarjobbsverkstad.

– Du kan komma till Navigatorn till exempel för att göra en CV och ansökningar eller få tips om hur du söker jobb, utnyttjar sommarjobbssedlar samt hittar passliga arbetsplatser, berättar koordinator Sanni Einovaara. 

– Det lönar sig definitivt nu att aktivt börja söka jobb eftersom största delen av sommarjobben besätts redan under början av våren. Det lönar sig att söka modigt och fördomsfritt eftersom du med tanke på framtiden har nytta av all arbetserfarenhet, och för att du redan under ansökningsprocessen kan lära dig mycket. Det lönar sig att också prata med den närmaste kretsen om sina önskemål för sommarjobbet, eftersom hjälpen att söka jobb kan komma också från överraskande håll, påminner Einovaara. 

Sommarjobbsvecka 3–6 februari

I början av februari ordnar Navigatorn en specifik sommarjobbsvecka:
– Måndag 3.2 I Navigatorn får man ta bilder till CV och skriva goda CV kl. 12.30–16.
– Tisdag 4.2. Navigatorn är med i Konstfabriken under rekryterings- och utbildningsevenemanget DonFabriken kl. 10–15.30 och UtbildningsFabriken som presenterar utbildningsutbudet i Östra Nyland kl. 17–19.

– Onsdag 5.2. Vid Navigatorn kan du få tips om sommarjobb när det gäller företagande och egen anställning.  På plats finns Porvoon seudun 4H-yhdistys, Borgå 4H samt Posintra. Samtidigt får du höra om företagssedeln för unga samt kortjobb som 4H-föreningar erbjuder.
– Torsdag 6.2. börjar anmälningen till utbildningar för olika kort i Navigatorn, och de unga får också information om sommararbetarens rättigheter.  

Hygienpasskurser samt kurser för arbetssäkerhet och heta arbeten 

Navigatorn erbjuder också den här våren för personer under 30 år flera korta kortutbildningar som främjar sysselsättningen, som kostar 10 euro. Finskspråkiga utbildningar för hygienpass erbjuds under två lördagar efter varandra, 29.2 och 7.3. Svensk utbildning ordnas 7.3. Dessutom ordnas en utbildning för arbetssäkerhetskort 11.3. samt kort för heta arbeten 18.3.

Du kan anmäla dig personligen till Navigatorn på torsdag 6.2. Anmälningen till utbildningarna för arbetssäkerhet och heta arbeten börjar kl. 13. Anmälningarna till utbildningar för hygienpass tas emot från kl. 16. Det finns plats för högst 30 deltagare till alla utbildningar och platserna fylls i anmälningsordning. Deltagaravgiften betalas i samband med anmälningen. 

För sysselsättning av unga erbjuds sommarjobbssedlar

Staden stöder också i år sysselsättningen av unga under sommaren med en sommarjobbsedel som är värd 250 euro. Stödet betalas till arbetsgivare i Borgå som sysselsätter unga i Borgå som är födda under 2002–2004 under minst två veckor. Arbetsgivaren reserverar sedelstödet och en arbetsgivare kan reservera minst fem sedlar. Reserveringstiden för sommarjobbsedlarna börjar den 1 februari och sammanlagt 150 sedlar delas ut.

De unga kan påminna arbetsgivare om deras möjlighet att söka sommarsedlar eller de unga kan söka lediga arbetsplatser med sommarjobbssedel på stadens webbplats www.borga.fi/sommarjobbssedel.

Navigatorn koordinerar sommarjobbssedel, och mera information om sedeln får du genom att gå till Navigatorn eller fråga koordinator Sanni Einovaaralta tfn 040 676 1441 eller sanni.einovaara@porvoo.fi. 

Ytterligare information:

Koordinator för Navigatorn Sanni Einovaara
tfn 040 676 1441
sanni.einovaara@porvoo.fi