Hoppa till innehåll

Nutidsdansgruppen Kitka Kollektiivi framför: Same, same but different

Dansgruppen Kitka Kollektiivi uppträder med nutidsdans på Borgå huvudbibliotek torsdagen den 2 december kl. 18.

Dansgruppen Kitka Kollektiivi uppträder med nutidsdans på Borgå huvudbibliotek torsdagen den 2 december kl. 18.

Föreställningen Same, same but different utforskar likhet och olikhet: hur kan man vara en del av en grupp utan att förlora sin individualitet? Verket är en del av en turné som sträcker sig till bibliotek på olika håll i Finland.

Kitka Kollektiivi består av danskonstnärerna Katriina Kantola, Iiris Raipala och Elina Valtonen från Helsingfors. De är alla magistrar i danskonst och har arbetat som uppträdande danskonstnärer inom fältet för nutidsdans i cirka 20 år. Kollektivet intresserar sig för friktion, gränsytor, att åstadkomma kollisioner och att utmana inför det som är annorlunda.

Så här berättar Kitka Kollektiivi om sitt verk: ”I verket dryftar vi över hur olika val, stilar och kroppsligheter kan vara närvarande samtidigt och kommunicera sinsemellan. Likhet kan också ta sig uttryck i tajmning, riktning, dynamik eller rörelsekvalitet. Å andra sidan kan det att man utför samma rörelseserier visa individernas olikhet. Att bara se en sanning och omge sig med personer som tänker på samma sätt ger en illusion av trygghet och en känsla av styrka. Det innebär också slutet på en dialog. Baksidan av gruppextasen är manipulering och upprepning av begränsad information i stället för att människor skulle försöka vidga sin förståelse.”

Det är fritt inträde till föreställningen. Evenemanget strömmas ej.

Ytterligare information: Tetta Korhonen, tetta.korhonen@porvoo.fi, tfn 040 594 4043