Hoppa till innehåll

Nya begränsningar för trafiken på bron i Gamla stan i Borgå

De nya trafikarrangemangen på och runt bron i Gamla stan i Borgå baserar sig på de undersökningar broexperter har gjort den här veckan.

De nya trafikarrangemangen på och runt bron i Gamla stan i Borgå baserar sig på de undersökningar broexperter har gjort den här veckan.

En rapport har sammanställts på alla skador som har kunnat konstateras, både på bron och underifrån från båt. Dessutom har experterna bekantat sig med broplaner från 1950-talet och tidigare gjorda undersökningar. 

Det är nu endast möjligt att röra sig på brons mitt för fotgängare och cyklister. Biltrafik är endast tillåten till tomterna i Gamla stan i Borgå. I expertrapporten har konstaterats att man inte kan garantera räckens säkerhet. Därför har tillträde till kanterna förhindrats, för att garantera säkerheten för alla som rör sig på bron. Samtidigt har staden gjort förändringar i Brobackens trafik. Endast körning till tomten och servicekörning tillåts. 

Tilläggsuppgifter 

kommunteknikchef Kari Hällström
tfn 040 576 0206
kari.hallstrom@porvoo.fi