Hoppa till innehåll

Öppna småbarnspedagogiken startar den 11 augusti

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken inleder sin verksamhet fr.o.m. onsdagen den 11 augusti.

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken inleder sin verksamhet fr.o.m. onsdagen den 11 augusti.

Verksamheten ordnas hälsosäkert med beaktande av det rådande coronaläget.

Familjeparkerna ordnar utomhusverksamhet på Familjestugan Ilonas gårdsområde i Prästgårdsbacken och på Familjeplats Familis gårdsområde i Gammelbacka, i båda på två förmiddagar i veckan 3 timmar i sänder. Antalet personer har begränsats till 50 personer åt gången. Toaletterna är i bruk när familjeparkerna är i öppna.

Babytreffis för familjer med barn under 2 år börjar i form av utomhusverksamhet på Ilonas och Familis gårdsområden, i båda platser en dag i veckan 2 timmar åt gången. Antalet personer har begränsats till 50 personer åt gången. Under utetreffis kan toaletterna användas och vårdadshavaren kan gå in t.ex. för att ge barnet mat i ett separat rum.

Det rekommenderas starkt att vårdnadshavarna använder munskydd när de vistas i familjeparken och i babytreffis och att de sörjer för handhygien och säkerhetsavstånden.

Klubbar ordnas för barn i åldern 2–5 år i tre daghemslokaler och i Familjestugan Ilona och Familjeplats Famili. Ansökningen till klubben sker elektroniskt och man kan delta i klubben två dagar i veckan. Klubbarnas personal tar emot barnen på klubbens gård och vårdnadshavarna hämtar barnen på gården. Om vårdnadshavaren behöver besöka klubbens inomhuslokaler, rekommenderas det starkt att vårdnadshavaren använder munskydd och sörjer för handhygien och säkerhetsavstånden. Av den 3 timmar långa klubbtiden tillbringas cirka 2 timmar utomhus och en timme inomhus.