Hoppa till innehåll

På tisdag-kväll kan man skida på en del av förstasnöspåret i Kokon – 600 meter av skidspåret är färdigt

Borgå stads idrottstjänster har fått byggarbetena på förstasnöspåret i Kokon färdiga. Under förra vecka har det sprutats snö på spåret och detta arbete fortsätter ännu denna vecka.

Borgå stads idrottstjänster har fått byggarbetena på förstasnöspåret i Kokon färdiga. Under förra vecka har det sprutats snö på spåret och detta arbete fortsätter ännu denna vecka.

För tillfället finns det snö på en ungefär 600 meter lång sträcka på det 1,6 kilometer långa spåret.

– Redan på tisdagkväll kl. 20 får man skida på den sträcka där snön är färdig. Man kan skida på båda stilen, berättar chefen för idrottstjänster Per Högström.

Det går att skida på hela spåret fredagen den 3.12. fr.o.m. kl. 12.

Förstasnöspåret har anlagts på motionsspåret vid Kokon idrottscentrum. Spåret är delvis dubbelriktat och där finns både uppförs- och nedförsbackar. Där går att skida både klassisk stil och fristil.

– Detta är verkligen ett välkommet tillskott till de idrottstjänster som erbjuds av Borgå stad, konstaterar Per Högström.

För förstasnöspåret byggdes ungefär 1 000 meter vatten- och elledningar, som grävdes ner. Detta gör det möjligt att göra snö direkt på spårets botten, vilket innebär att spåret blir färdigt snabbare.

 – Också belysningen längs motionsspåret förbättrades genom att byta ut de gamla luftkablarna mot jordkabel och genom att byta ut armaturerna till nya energieffektiva LED-armaturer. I samband med arbetena gjordes också motionsspårets botten lite bredare, så att det i fortsättningen passar bättre för både klassisk skidstil och fristil, berättar idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen.

Huvudentreprenören för byggarbetena var Porvoon Paalurakenne Oy. De totala kostnaderna för projektet var uppskattningsvis 215 000 euro. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 60 000 euro för projektet.

Skidåkarna kan parkera vid parkeringsområdet efter parkeringsplatsen vid Uusimaa-arenan, var man hittar tillgången till skidspåret.