Gå till innehåll

Påverka innehållet i miljöhälsovårdens tillsynsplan senast 30.11

Miljöhälsovårdens tillsynsplan beskriver tyngdpunktsområden och mål för miljöhälsovården i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo.

Miljöhälsovårdens tillsynsplan beskriver tyngdpunktsområden och mål för miljöhälsovården i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo.

Tillsynsplanen för 2020 är under arbete som bäst. Nu kan invånarna och företagen i området framföra önskemål och synpunkter om vad planen borde innehålla.

Önskemålen bör sändas senast den 30 november 2021 till adressen Borgå stad, miljöhälsovården, Teknikbågen 1a, 06100 Borgå eller per e-post till ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi.

Hälsoskyddssektionen i Borgå fastställer tillsynsplanen vid sitt möte den 14 december. Den godkända tillsynsplanen för i år (2021, på finska) finns på miljöhälsovårdens webbsidor.

– Invånarna kan ge förslag om tillsyns- och utredningsprojekt som gäller sundheten i livsmiljön, förklarar stadsveterinär-hygieniker Seija Heikkinen vid miljöhälsovården. Invånarna kan också berätta om brister som de själva har konstaterat i livsmedelslokaler eller på tobaksförsäljningsställen, vilka kan beaktas vid planeringen.

Miljöhälsovården (MHV) övervakar bland annat kvaliteten på och säkerheten hos livsmedel och dricksvatten. MHV ansvarar också för övervakningen av badvatten och badstränder samt för övervakningen av sanitära olägenheter som beror på inomhusluften eller andra sanitära olägenheter i daghem, skolor, åldringshem och andra vistelselokaler. MHV övervakar försäljningen av tobak och nikotinpreparat och efterlevnaden av rökförbuden. I tillsynsplanen beskrivs särskilt den regelbundna, avgiftsbelagda tillsynen. Hälsoskyddstillsynen i kommunerna styrs av Regionförvaltningsverket, Livsmedelsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).