Hoppa till innehåll

Påverka innehållet i miljöhälsovårdens tillsynsplan senast 8.12

Miljöhälsovården samlar som bäst in invånarnas önskemål och åsikter för nästa års tillsynsplan.

Maauimala.

Miljöhälsovårdens tillsynsplan beskriver tyngdpunktsområden och mål för miljöhälsovården i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo.

Önskemål kan lämnas in fram till den 8. december. Hälsoskyddssektionen i Borgå fastställer tillsynsplanen vid sitt möte den 15 december.

– Invånarna kan ge förslag om tillsyns- och utredningsprojekt som gäller sundheten i livsmiljön, förklarar stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen vid miljöhälsovården. Invånarna kan också berätta om brister som de själva har konstaterat i livsmedelslokaler eller på tobaksförsäljningsställen, vilka kan beaktas vid planeringen.

Miljöhälsovården (MHV) övervakar bland annat kvaliteten på och säkerheten hos livsmedel och dricksvatten. MHV ansvarar också för övervakningen av badvatten och badstränder samt för övervakningen av sanitära olägenheter som beror på inomhusluften eller andra sanitära olägenheter i daghem, skolor, åldringshem och andra vistelselokaler. MHV övervakar försäljningen av tobak och nikotinpreparat och efterlevnaden av rökförbuden. I tillsynsplanen beskrivs särskilt den regelbundna, avgiftsbelagda tillsynen.

Önskemålen bör sändas senast den 8 december 2022 till adressen Borgå stad, miljöhälsovården, Teknikbågen 1a, 06100 Borgå eller per e-post till ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi.