Hoppa till innehåll

Pilotprojektet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvidgas i skolorna i Borgå inkommande höst

Pilotprojektet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvidgas i skolorna i Borgå nästa höst.

Pilotprojektet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvidgas i skolorna i Borgå nästa höst.

Syftet är att inom en nära framtid, skapa en egen mera omfattande hobbymodell i Borgå.

Bildningssektorn inom Borgå stad kartlägger för tillfället föreningarnas och klubbarnas intresse för att vara med och leda hobbygrupper under nästa läsår i samband med skoldagen.

Det huvudsakliga målet för Finlandsmodellen är att öka barn och ungas välmående. Syftet är att alla barn och unga ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby i samband med skoldagen en gång i veckan. Den här våren deltar Tolkkisten koulu och Eklöfska skolan i pilotprojektet. Ett informationstillfälle kommer att arrangeras senare under våren.

− För tillfället kartlägger vi intresserade aktörer och vi har bett föreningar och klubbar att svara på enkäten som skickats till dem senast 11 april. Man behöver inte förbinda sig till något i detta skede, men vi vill veta hur stort intresset för ett dylikt samarbete är, berättar bildningssektorns utvecklingschef Minna Öhman.

Ledare för hobbyverksamhet kan vara stadens egna anställda, instruktörer från en förening eller organisation eller en privat aktör. Hen bör vara minst 18 år och ha ett professionellt grepp till att leda barn och unga och ha vilja att möta och fostra barn och unga till att bli en del av en gemenskap och ta hänsyn till andra. Dessutom krävs straffregisterutdrag för arbete med barn. Det betalas ekonomisk ersättning för verksamheten.

I Finlandsmodellen kombineras hörande av barn och unga om deras hobbyönskemål, en hobbymodell för varje skola, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

För verksamheten ansöks Undervisnings- och kulturministeriets årliga understöd.

Mera information:

Minna Öhman, bildningssektorns utvecklingschef
Tfn 040 481 4776
minna.ohman@porvoo.fi