Hoppa till innehåll

Planeringsarbetet för broarna mot Svinö inleds med markundersökningar

Borgå stad har beställt ett planeringsarbete för att förnya broarna på Svinövägen.

Porvoon kaupungin tunnus.

Sitowise Oy inleder planeringsarbetet i november med mätningar och markundersökningar på Svinövägen.
Översiktsplanen ska vara färdig våren 2024, och därefter inleds byggnadsplaneringen av broarna och ansökan om behövliga tillstånd.
Broarna till Svinö finns i Natura-området och naturskyddsområdet och vartefter som översiktsplaneringen framskrider klarnar behovet för eventuella tillstånd och tidsplanen.