Hoppa till innehåll

Rådhustorget reserveras för temaevenemang under sommarsäsongen 2021 

Stadsutvecklingsnämnden behandlar vid sitt möte 2.3.2021 reservering av Rådhustorget så, att temaevenemang kan arrangeras där på sommarsäsongen 2021.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar vid sitt möte 2.3.2021 reservering av Rådhustorget så, att temaevenemang kan arrangeras där på sommarsäsongen 2021.

Föreningen Porvoon Museotori ry har föreslagit att regelbunden torghandel på Rådhustorget byts ut mot tematorgverksamhet. 

Tematorgevenemang föreslås arrangeras sammanlagt sex gånger på veckosluten från april till september med ett tema som passar för tidpunkten i form av evenemang som varar i 3–5 dagar. Tematorgen ska i sin verksamhet också fira Borgå som fyller 675 år. Temadagarna ska också innehålla ett kulturellt perspektiv med olika föreställningar och workshoppar. 

Turismen befinner sig i mångt och mycket i en brytningsperiod, då det finns en bra möjlighet att testa ett nytt slags torgkoncept på Rådhustorget. Sommaren kommer sannolikt att ha en betoning på inrikes turism. Nya temaevenemang ger intressant innehåll för inrikes turismutbud och intresserar säkert också lokala invånare. 

– Det är fint att torgområdet förs fram så här på Borgås jubileumsår med respekt för historien, om coronaläget tillåter det. Rådhustorget lämpar sig mycket väl för en sådan här verksamhet men i arrangemangen av temadagar måste man beakta en trygg ärendehantering och gällande coronarestriktioner, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. 

En evenemangskommitté utsedd av Porvoon Museotori ry ska svara för arrangerandet av evenemang. 

– Porvoon Museotori ry vill främja bruket av Rådhustorget och göra det mångsidigare för att torgområdet så mångsidigt som möjligt skulle kunna betjäna olika aktörer och vi skulle få nya kunder. Vi tror också att intressanta mångsidiga evenemang och framförandet av olika kultursektorer gör Gamla stan i Borgå en levande plats också för lokala invånare, säger Päivi Dietrich i Porvoon Museotori ry. 

– Med respekt för platsens historia vill vi skapa ny slags evenemangsverksamhet på torget med beaktande av varumärket Gamla stan i Borgå. Vår tanke är att föra fram mångsidigt kulturutbud i Borgå; musik, dans och scenkonst samt lokala produkter i form av ett torg för små producenter. I eventuella torghandelsevenemang vill Porvoon Museotori ry satsa på ekologiska och närproducerade varor och på detta sätt erbjuda en bit av Borgå att tas med hem. I Borgå finns det många utmärkta lokala produkter, preciserar Eija Holmberg-Lehto i Porvoon Museotori ry.

Porvoon Museotori ry och evenemangskommittén samarbetar intensivt med övriga parter som är verksamma i centrum, bl.a. Köpmannaföreningen i gamla Borgå, Borgå levande centrum rf, Borgå museum, Borgå stad och boendeföreningar. Enligt förslaget ska Porvoon Museotori ry svara för torghandeln på tematorget. 

Arrangemangen med tematorgets verksamhet ska gälla på försök under sommarsäsongen 2021. Enligt erfarenheter som man får av försöket beslutar man om huruvida verksamheten fortsätts under kommande år.