Hoppa till innehåll

Renoveringen av Kvarnbackens skola blir färdig på sommaren

Renoveringsarbetena i Kvarnbackens skola framskrider som planerat och renoveringen blir klar i sin helhet under sommaren 2020. Arbetsgruppen för skolans inomhusluft samlades den 10 februari för att diskutera hur renoveringen framskrider.

Renoveringsarbetena i Kvarnbackens skola framskrider som planerat och renoveringen blir klar i sin helhet under sommaren 2020. Arbetsgruppen för skolans inomhusluft samlades den 10 februari för att diskutera hur renoveringen framskrider.

Renoveringen av den första delen av byggnaden, dvs. stora sidan, blev klar förra sommaren. Under hösten och vintern har renoveringsarbetena delvis blivit klara i byggnadens mittersta del, och lärarrummet, gymnastiksalen och det helt nya biblioteket har kunnat tas i användning. I den andra delen av byggnaden, dvs. lilla sidan, har renoveringsarbetena blivit färdiga i de två översta våningarna.

– I bottenvåningen i de yngre elevernas del av byggnaden görs ännu byggarbeten som orsakar buller, och fasadarbeten. Därför har vi i samförstånd med skolan beslutat att de yngre eleverna fortsätter i de tillfälliga lokalerna till vårterminens slut, berättar projektchef Pekka Koskimies som är ordförande för arbetsgruppen för skolans inomhusluft.

Renoveringsarbetena pågår ännu i klassrummen för konst- och färdighetsämnen i bottenvåningen i de yngre elevernas del, samt i källaren i byggnadens mittersta del, där bland annat gymnastiksalens omklädningsrum finns. Också sockel- och fasadarbetena är ännu halvfärdiga i de yngre elevernas del.

–  Renoveringsarbetena har gått framåt systematiskt och vi har reserverat tillräckligt med tid för betonggjutningarna att torka. De arbeten som ännu kvarstår har redan kommit så långt att de hinner bli färdiga innan skolan börjar i augusti, säger Koskimies.

Arbetsgruppen för inomhusluften har inte hört att inomhusluften skulle ha förorsakat några problem i de utrymmen som redan är renoverade. Ett avloppsrörs täthet och luktolägenheter har utretts och inställningarna för ventilationen i några klassrum har granskats och följs upp.

Arbetsgruppen för inomhusluften sammanträder nästa gång i september.

Efter att renoveringarna är klara iståndsätts skolgården som ett separat arbete. Tidpunkten för när gårdsarbetena påbörjas är ännu inte klar, eftersom den är beroende bland annat av tidtabellen för rivningen av de tillfälliga lokalerna och av konkurrensutsättningen av gårdsarbetena.

Tilläggsuppgifter:

projektchef Pekka Koskimies
tfn 040 489 1865