Hoppa till innehåll

Rumsliga tolkningar av förhållandet till världen och bilder av uppstånden mark

I Konsthallen i Borgå visas 8.2–1.3 bildkonstnär Teemu Korpelas utställning Electricity-yticirtcele. Utställningen består till stor del av verk som han har skapat medan han bodde i Konstfabrikens konstnärsresidens hösten 2019.

I Konsthallen i Borgå visas 8.2–1.3 bildkonstnär Teemu Korpelas utställning Electricity-yticirtcele. Utställningen består till stor del av verk som han har skapat medan han bodde i Konstfabrikens konstnärsresidens hösten 2019.

Korpela är känd för sina dramatiska och måleriska installationer samt tredimensionella, skrynklade målningar där han skickligt har lånat bilder och målningsstilar från klassisk konst. Under sin tid i konstnärsresidenset återgick han till den tvådimensionella formen. I denna utställning påminner Korpelas målningar om installationer.

Verken kommer till i en process, där jag funderar på förhållandet mellan mina egna erfarenheter och världen. Motivet till detta tänkande uppstår av behovet att förstå grunden till sina egna emotioner och de handlingar som de ger upphov till, beskriver Korpela sitt arbete.

Korpela fick examen som magister i bildkonst från Bildkonstakademin 2014, och hans verk har visats på separat- och grupputställningar förutom i Finland också i England, USA, Sverige, Lettland och Slovakien. Korpelas verk finns i bland annat Kiasmas, Finska Konstföreningens och statens samlingar.

I Galleri Fickan visas mediakonstnären och filmskaparen Jan Ijäs videoverk …and what happened to Mr. K?. Verket behandlar lönnmordet på journalisten och dissidenten Jamal Khashoggi år 2018. Ijäs har examen från Konstindustriella högskolan. Han arbetar mångsidigt med både fiktiva, experimentella och dokumentära filmer.

I Hörnan visas bildkonstnär Salla Laurinollis utställning Ylösnoussutta maata. I sin nya serie av konstverk funderar Laurinolli på världen under landskapet. Hon är särskilt fascinerad av den historia som bevarats i marken och den rörelse som går genom markens skikt och upprätthåller liv just nu.

Landskapsmålningar som tar ställning

I Galleri Gamla Kaplansgården visas 7.2–1.3 Ritva Larssons målningar. Utgångspunkten för Larssons konstnärliga produktion är livet på gatorna och illustrering av staden som landskap. Hon är intresserad av att avbilda fattigdom och skuggsidan av livet på gatan, men också livsglädje och hopp.  

Att undersöka samhällsfrågor genom konst är naturligt för Larsson. Hon har examen som bildkonstnär från konstinstitutet i Lahtis och är dessutom magister i samhällsvetenskaper. 

Målning är ohjälpligt ett långsamt sätt att ta ställning eller påverka. Konstverket blir konstnärens ställningstagande till frågor eller företeelser som i tittarens sinne i viss mån omvandlas till en slumpmässig tolkning. Trots det kan målarkonsten som ett redskap för påverkande vara fascinerande och nödvändig, menar Larsson.

På utställningen visas både akvarell- och oljefärgsmålningar. Larsson målar på tvådimensionella ytor, med respekt för klassiska traditioner.

Utställningarna i Konstfabriken är öppna 8.2–1.3, tis.–fre. kl. 10–18, lör.–sön. kl. 10–16.
Utställningen i Hörnan är öppen redan från fredag 7.2. Fritt inträde.

Ytterligare information:

Henrik Lindqvist, utställningskoordinator
henrik.lindqvist@porvoo.fi
tfn 040 489 1610

Konstfabriken
Västra Alexandersgatan 1
Borgå, taidehalli@porvoo.fi
tfn 040 730 9273.

Utställningen i Galleri Gamla Kaplansgården är öppen 7.2–1.3, tis.–sön. kl. 10–16.
Fritt inträde.

Ytterligare information:

Sini Kallio, kulturkoordinator
sini.kallio@porvoo.fi
tfn 040 676 3005

Galleri Gamla Kaplansgården
Mellangatan 13
Borgå
kappalainen@porvoo.fi
tfn 040 489 1771.