Hoppa till innehåll

Runebergspriset i litteratur till Marisha Rasi-Koskinen

Runebergspriset utdelades den 5 februari till författare Marisha Rasi-Koskinen för romanen REC (S&S).

Runebergspriset utdelades den 5 februari till författare Marisha Rasi-Koskinen för romanen REC (S&S).

Vinnaren bland de åtta kandidaterna utsågs av en jury som bestod av författare Sinikka Vuola, kritiker Marissa Mehr och litteraturforskare, FD Julia Tidigs.

Juryn anser att Marisha Rasi-Koskinens roman REC är ett exceptionellt djärvt prosaverk, ett konstverk som kombinerar och testar berättarkonst, form och rumslighet och som påminner om berättarkonstens farliga potential. REC är också ett spel, ett taskspeleri, en allvarlig lek, ett mysterium och en upplevelse som öppnar sig på nya sätt varje gång man läser den.

REC är tammerforsaren Rasi-Koskinens (f. 1975) sjätte skönlitterära verk. Hon har en gång tidigare varit kandidat till Runebergspriset; år 2014 med sin novellsamling Vaaleanpunainen meri.

Prisutdelningen sker i Borgå den 5 februari klockan 13. På grund av coronarestriktionerna är prisutdelningsevenemanget inte öppet, men på adressen uusimaa.fi kan prisutdelningen följas som direktsändning. Under eftermiddagen skickas också en annan direktsändning, i vilken ordföranden för juryn Sinikka Vuola intervjuar Marisha Rasi-Koskinen.

Ytterligare uppgifter:
juryns sekreterare Samu Karvala,
tfn 050 330 7166
samu.karvala@media.fi

Runebergspriset är ett litteraturpris som utdelas av tidningen Uusimaa, Borgå stad, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto och Finlands Svenska Författareförening. Priset instiftades år 1986. Priset utdelas årligen i Borgå på Runebergsdagen den 5 februari, dagen för vår nationalskald Johan Ludvig Runeberg. Prissumman är 20 000 euro.

JURYNS TAL VID UTDELNINGEN AV RUNEBERGSPRISET I BORGÅ 5.2.2021

Bästa publik!

År 2020 har varit exceptionellt och svårt för oss alla. Å andra sidan förenas vi till följd av coronan också av en djupare förståelse inte bara för ansvar utan också för gemenskap och delande. Under denna tid har litteraturens och konstens betydelse blivit ännu mera framträdande.

Finsk- och svenskspråkiga verk från alla genrer inom skönlitteratur kan nomineras till Runebergspriset. Eftersom det är fråga om det mest bredspektriga litteraturpriset i vårt land, var det fint att se att det redan verkar bli en tradition att ge ut en preliminär lista. Det är utomordentligt viktigt att bland många genrer och stilar lyfta fram och rekommendera flera verk.

Vår prisjury fick i uppgift att läsa de åtta toppkandidaterna. Tack till urvalsjuryn och författarna för att vi fick läsa dessa verk, som gav uttryck åt författarnas personliga konstnärliga synsätt.

Juryn har beslutat att ge Runebergspriset 2021 till Marisha Rasi-Koskinen för romanen REC, som utkommit på förlaget S&S. Juryn anser att REC är ett exceptionellt djärvt prosaverk, ett konstverk som kombinerar och testar berättarkonst, form och rumslighet och som påminner om berättarkonstens farliga potential. I Rasi-Koskinens roman behandlas maktutövning både i relationer och på berättandets nivå, och verkets huvudperson torde sist och slutligen vara fiktion själv.

I romanen med många plan nämns också Möbius band, som kan ses som en fingervisning om hela verket: hur konstruktioner på insidan plötsligt finns på utsidan, som i ett trick. Egentligen är REC ett spel, ett bländande, vilseledande, tänkande och manipulerande spel. Dess relationsdynamik söker sig till trianglar, till begärets spänningsladdade konstellation, vilket också utvidgar tolkningen av romanen till ett erotiskt spel. 

REC väcker många känslor i läsaren, intressant nog även rädsla: romanens skräck är en inre skräck, som kommer från den på ett ohyggligt sätt bekanta känslan av främlingskap som vi tränger bort – REC verkar återspegla begreppet unheimlich på olika sätt.

Även om REC utmanar intellektuellt, är den språkligt tydlig och lättillgänglig. Marisha Rasi-Koskinens konststycke är en vild, allvarlig lek, ett mysterium och en upplevelse, som ter sig annorlunda nästa gång man läser den – och inte heller läsaren undgår förändring.

Varma gratulationer till vinnaren!

Prisjuryn för Runebergspriset:

författare, kritiker Marissa Mehr

litteraturforskare, kritiker Julia Tidigs

juryns ordförande, författare Sinikka Vuola